AİLE HUKUKU

• Boşanma ve soybağı davaları,
• Anlaşmalı boşanma davaları,
• Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
• Mal varlığı tasfiyesi ve katılma alacağı davaları,
• Velayet ve nafaka davaları,
• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
• Evlat edinme süreci ve bu süreçteki uyuşmazlıkkarın çözümü
• Mal varlığı paylaşım sözleşmeleri Hazırlama,
• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
• Aile hukuku alanındaki tüm uyuşmazlıkların çözümü,

BASIN VE MEDYA

• Basın ve Medya Hukuku alanında tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması,
• Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar talepli davaların takibi
• Suç unsuru barındıran yayınlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulması
• Basın ve medya organlarının hukuki danışmanlık sürecinin takibi

BİLİŞİM

• Bilişim Teknolojileri alanında her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü,
• Bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması,
• İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
• İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

CEZA HUKUKU

Ceza davalarının soruşturma aşaması, dava aşaması ve infazın her aşamasındaki tüm işlemlerin yapılması, davaların yürütülmesi ile danışmanlık hizmetleri

GAYRİMENKUL VE İMAR HUKUKU

• Tapu işlemleri
• Kiralama sözleşmeleri
• Alım – satım sözleşmeleri
• Kentsel dönüşüm Hizmetleri
• Yabancıların mülk edinmesi
• Kamulaştırma bedelinin tespiti, kamulaştırmasız el atma davaları
• Tapu iptali ve tescil davaları
• İskan alımına ilişkin hukuki sürecin takibi

İCRA İFLAS HUKUKU

• Her türlü alacağa dayalı icra ve iflas takipleri
• İflas Erteleme, Konkordato
• İcra ve İflas Hukukununa ilişkin Şİkayet, İtiraz, İtirazın İptali, Kaldırılması ve benzeri davaların açılması ve takibi

İDARE VE VERGİ HUKUKU

• İdare ve Vergi Hukukuna ilişkin her türlü başvuru ve dava yollarının tüketilmesi,
• Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklı her türlü idari ve cezai işleme karşı itirazın yapılması,

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

• İş sözleşmesi’nden kaynaklı her türlü tazminat ve alacak için sulh olma, arabuluculuk süreci ve dava takibi,
• İşe iade ve işe iade talebine bağlı tazminat talepleri için sulh olma, arabuluculuk süreci ve dava takibi,
• İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan alacaklar için gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ve dava takibi,
• İş güvenliği konusunda gerekli tedbirler konusunda danışmanlık,
• İhtarname ve iş sözleşmesi, özlük dosyası hazırlama gibi konularda yazılı ve sözlü hukuki destek,
• Toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların çözümü

MİRAS HUKUKU

• Veraset ilamı(mirasçılık belgesi) alınması
• Veraset ilamı(mirasçılık belgesi)nin iptali davası
• Terekeye ilişkin davalar,
• Ortaklığın giderilmesi davaları,
• Tasarrufun iptali davası
• Vasiyetin açılması davası,
• Tenkis ve denkleştirme davası,
• Muris muvazaası(mirasçılardan mal kaçırma) davaları,
• Miras nedeniyle istihkak davaları,

REKABET HUKUKU

• Birleşme, devralma ve ortak girişimler
• Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları
• Global çapta pişmanlık başvuruları desteği
• Rekabet hukuku danışmanlığı
• Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık

SAĞLIK ve TIP HUKUKU

• Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğundan kaynaklı sorunların çözümü
• Hasta haklarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
• Hastane içi idari yönetimin işleyişine ilişkin hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri
• Sağlık hukuku alanından kaynaklı alacak ve tazminat davaları

ŞİRKETLER HUKUKU

• Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
• Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
• Hukuki durum tespit raporlaması
• İrtibat bürolarının kurulması
• Sermaye artırımları/indirimleri
• Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
• Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
• Şirketlerin kuruluş süreçleri

TİCARET HUKUKU

• Uluslar arası ticaret hukuku alanında her türlü uyuşmazlığın çözümü
• Deniz ticareti hukuku alanında her türlü uyuşmazlığın çözümü,
• Gümrük ticareti konusunda her türlü uyuşmazlığın çözümü,
• Kıymetli evraktan(çek, senet, poliçe) kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili danışma hizmeti verilmesi ve dava takibi,
• Sermaye piyasası hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümü ve dava takibi

TÜKETİCİ HUKUKU

• Alım Satım Sözleşmeleri • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
• Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh ve protokol görüşmeleri
• Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
• Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
• Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları süreci
• Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

YABANCILAR ve VATANDAŞLIK HUKUKU

• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Tanıma ve Tenfiz işlemleri
• Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,
• Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

• Tahkim
• Arabuluculuk
• Uzlaştırma

Justice Partners

20 yıllık avukatlık tecrübemiz ile size bütün davalarınızda yardımcı olmak için buradayız.

Uzman Avukat 01

Hızlı Destek 02

En Düşük Maliyet 04